Pujian Tulus Syaikh Sayyid Ayyub Abkar Kepada Ummuna Hj. Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat salam kepada penghulu para Nabi dan Rasul Muhammad beserta segenap keluarga dan sahabatnya sekalian. Waba’du.

Ini adalah sebuah puisi bersajak ha’. Kususun untuk memuji saudaraku yang terhormat Ummi Hj. Sitti Raihanun binti al-Syaikh al-Imam Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Semoga Allah meninggikan derajatnya di surga. Amin.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Raihanun tiada tandingan dalam kejeniusannya
Juga keluhuran nasab serta keutamaannya

Ia memiliki karya gemilang menjadi pertanda
Keagungan hikmah dan kecerdasan yang dimilikinya

Syaikh Zainuddin pasti bangga kepadanya
Di kuburnya karena elok perjuangan penerusnya

Aktivitas rutin Raihanun sebentuk penghargaan nyata
Melayani ilmuan cendekia dan penuntut ilmu nan mulia

Semoga Allah menguatkannya dan diraih manfaatnya
Oleh para penuntut ilmu agama di negerinya

Pujian tertinggi baginya sepanjang masa
Selama dunia masih ditempati penghuninya

Join Channel WhatsApp

Sekretariat: Jl. Raya Mataram – Lb. Lombok KM 45 Anjani Lombok Timur

© 2024 Nahdlatul Wathan by LEMTIK NW

Portal Akses
Pusat Unduhan
Dokumen
  • SK Kemenkuhmam
  • Sejarah NW
  • Wasiat Renungan Masa
Share via
Copy link